Buly bơm hút các loại xe hút chất thải

Buly bơm hút các loại xe hút chất thải

Giá bán: Mời liên hệ

Mã sản phẩm: PT-0131

Tình trạng : Mời liên hệ

Nhóm sản phẩm: Phụ tùng xe hút hầm

Thương hiệu: Dongfeng

Buly bơm hút các loại xe hút chất thải