Bơm hút chân không vòng nước SK 40KW

Bơm hút chân không vòng nước SK 40KW

Giá bán: Mời liên hệ

Mã sản phẩm: PT-0279

Tình trạng : Mời liên hệ

Nhóm sản phẩm: Phụ tùng xe hút hầm

Bơm hút chân không vòng nước SK 40KW