bép phun

Tìm kiếm phổ biến: bép phun


  • Bép phun mỏ vịt xoay 360
    SP0267
    Mời liên hệ

    Tình trạng : Mời liên hệ

    Bép phun mỏ vịt lắp cho xe tưới nước 5m3, 9m3, 17m3, 20m3 rửa đường. Vật liệu bằng inox, nhôm